Potrebné doklady

Fyzické osoby – podnikatelia

 • občiansky preukaz + vodičský preukaz alebo cestovný pas
 • doklad pre overenie adresy sídla nie starší ako 1 mesiac (doklad o zaplatení nájomného, SIPO, plyn, elektrina, mobilný telefón, výpis z účtu, ...)
 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • osvedčenie od motorového vozidla
 • výpis z účtu

Právnické osoby

 • občiansky preukaz + vodičský preukaz alebo cestovný pas
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • osvedčenie od motorového vozidla
 • výpis z účtu

Spoločnosť si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie potrebné k posúdeniu žiadosti o finančný leasing.

tlač