Spätný leasing

Spätný leasing je osobitný druh leasingu, ktorý môžu vyžívať fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby za účelom získania voľných finančných prostriedkov z hnuteľného majetku, ktorý už vlastnia.

Tento spôsob leasingu Vám okamžite a priaznivo ovplyvní finančné toky a hospodárske výsledky Vašej činnosti. Okamžite dostanete hotové peniaze za svoj majetok, pričom ho naďalej používate. Takto získané finančné prostriedky môžete použiť ako vlastné zdroje na pokrytie prevádzkových potrieb, investícií alebo na iné potrebné účely.

tlač