Nehnuteľnosti

Finančný leasing je dlhodobý prenájom s prevodom vlastníckych práv na nájomcu po ukončení zmluvy. Právnym vlastníkom predmetu leasingu je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť, ekonomickým vlastníkom je nájomca.

Financovanie pre už existujúce nehnuteľnosti

Poskytuje financovanie nehnuteľností prostredníctvom spätného leasingu. Nehnuteľnosť na Vašu žiadosť odkúpime a následne Vám ju prenajmeme formou finančného prenájmu.

Leasing nehnuteľností poskytujeme právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.

Leasing nehnuteľností poskytujeme na

  • Priemyselné, výrobné, skladovacie priestory a haly
  • Budovy pre obchod a služby
  • Administratívne budovy
  • špeciálne objekty, objekty so zameraním na obchodnú činnosť
  • Pozemky, na ktorých sa stavby nachádzajú
tlač