Postup pri vybavení leasingu

  1. Vyberte si predmet financovania
  2. Požiadajte nás o vypracovanie individuálnej leasingovej ponuky
  3. Vyplňte žiadosť o poskytnutie leasingu a doložte požadované doklady
  4. O výsledku posúdenia žiadosti o leasing Vás bude Getfin informovať e-mailom alebo smskou
  5. V prípade schválenia žiadosti o financovaní uzatvoríme leasingovú zmluvu
tlač