Naša činnosť

Spoločnosť Getfin s.r.o. je zameraná na poskytovanie finančných služieb hlavne poskytovanie úverov, leasingov, faktoringu.

Medzi naše ďalšie činnosti patria služby a právne poradenstvo v oblasti nákupu a predaja nehnuteľnosí, motorových vozidiel a ďalšie.

tlač