Faktoring

Poskytujeme kvalitný servis pri financovaní pohľadávok formou faktoringu. Faktoring je moderný spôsob financovania pohľadávok s odloženou splatnosťou. Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok na základe faktoringovej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán.

Faktoring je určený

 • Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
 • Klientom, ktorí pravidelne dodávajú tovar alebo služby stálym zákazníkom

Výhody financovania faktoringu od nás sú

 • Bezkonkurenčná rýchlosť a komfort financovania
 • Máte možnosť využiť poistenie rizík z nezaplatenia faktúr
 • Ponúkame individuálny prístup ku klientovi a kvalitný servis
 • Financovanie štandardne vo výške 70-80 % hodnoty faktúr, vo výnimočných prípadoch až 100 % do 24h
 • Zvýšenie vašej konkurencieschopnosti, obratu a zisku
 • Presné plánovanie a stabilizácia cash flow

Podmienky financovania sú

 • Pohľadávky musia byť postúpiteľné a vymáhateľné
 • Priebežné dodávky stálym odberateľom
 • Akceptovateľná bonita odberateľa
 • Firma minimálne s jednoročnou históriou
tlač