Úver bez ručenia do 7 000 €

 • Úver je určený hlavne pre fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby.
 • Výška úveru je od 100,- € do 800,- €. Pri opakovaných úveroch klienta je možnosť získania hotovosti až do výšky 7 000,- €.
 • Úvery poskytujeme do 2 hodín od podpisu zmluvy.
 • Splatnosť splátok podľa výberu až do 48 mesiacov.

Podmienky pre poskytnutie úveru

 • Žiadateľ o úver musí byť starší ako 18 rokov, občanom SR, spôsobilým k výkonu všetkých práv a povinností v zmysle Občianskeho zákonníka.
 • Vyžadujeme spoludlžníka alebo ručiteľa, v konkrétnych prípadoch úver poskytujeme aj bez ručiteľa.
 • Úver je možné čerpať postupne v niekoľkých fázach.
 • Čerpanie ďalšej fázy úveru je podmienené splatením predchádzajúcej fázy:
  1. fáza: 100,- € do 800,- €
  2. fáza: 900,- € do 1.500,- €
  3. fáza: 1.600,- € do 2.200,- €
  4. fáza: 2.300,- € do 3.300,- €
  5. fáza: 3.400,- € do 5.000,- €
  6. fáza: 5.100,- € do 7.000,- €

Postup pri vybavení úveru

 1. Zadajte parametre požadovanej sumy a zvoľte si počet splátok úveru
 2. Vyplníte žiadosť o poskytnutie úveru a doložte požadované doklady
 3. O výsledku posúdenia žiadosti o úver Vás bude Getfin informovať e-mailom
 4. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie úveru uzatvoríme zmluvu o úvere
 5. Po podpise zmluvy Vám vyplatíme požadovanú sumu úveru v hotovosti prípadne bezhotovostne na účet

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz + vodičský preukaz alebo cestovný pas
 • doklad pre overenie adresy trvalého bydliska (doklad o zaplatení nájomného, SIPO, plyn, elektrina, mobilný telefón, výpis z účtu, ...)
 • kópia potvrdenia o podaní daňového priznania
 • živnostenský list, výpis OR
tlač