Úver bez dokladovania príjmu

Zákazník hľadajúci okamžitý úver bez dokladovania výšky príjmu, navštívi našu prevádzku, kde náš pracovník ocení zákazníkom ponúkaný predmet zálohu.

Záložné predmety môžu byť zlaté šperky, úlomky zlata, zlaté mince, zlaté hodinky, investičné zlato. Náš pracovník ponúkne odhadnú cenu predmetu. Ak zákazník s ponúkanou cenou súhlasí, podpíše sa záložná zmluva a klient si môže prevziať dohodnutú finančnú hotovosť.

Podmienky pre poskytnutie úveru

  • Záložca musí byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v SR spôsobilá pre právne úkony
  • Záložca musí byť výlučným vlastníkom predmetu zálohu
  • Splatnosť úveru môže byť aj podľa požiadaviek klienta do 30 dní s možnosťou predĺženia splatnosti po zaplatení príslušného poplatku.
  • Finančné prostriedky budú vyplatené v hotovosti prípadne na bankový účet klienta.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz + vodičský preukaz alebo cestovný pas
tlač