Výkup zlata

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom možnosť odkúpenia drahých kovov za vopred dohodnutú kúpnu cenu. Týmto spôsobom má klient možnosť okamžite získať potrebnú finančnú hotovosť v krátkom čase.

Vykupujeme hlavne zlaté šperky, úlomky zlata, zlaté mince, zlaté hodinky, investičné zlato za dohodnuté výkupné ceny. Výkupne ceny zlatých šperkov a predmetov sú hlavne závislé od miery opotrebenia, poškodenia a rýdzosti.

  • Predávajúci musí byť výlučným vlastníkom drahého kovu
  • Predávajúci musí byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v SR spôsobilá pre právne úkony
tlač