Výkup nehnuteľností

Vykúpime takmer všetko - peniaze na vašom účte do 24 hodín!

  • Potrebujete rýchlo, bezpečne a výhodne predať nehnuteľnosť, automobil či zlato?
  • Nestíhate splácať pôžičku, úver alebo leasing? Hrozí Vám exekúcia majetku alebo dražba? Ponúkame Vám riešenia vo vašej zhoršenej situácii …

Naša spoločnosť Vám ponúka rýchle, bezpečné a výhodné odkúpenie Vašich nehnuteľností, motorových vozidiel, zlatých predmetov a pohľadávok zabezpečených záložným právom.

Zabezpečujeme kompletný právny servis a garantujeme seriózny a profesionálny prístup.

Záložne práva, nesplatený leasing alebo úver, vecné bremená, exekučné konania a iné právne nezrovnalosti nemusia byť prekážkou výkupu. Na základe splnomocnenia od Vás zabezpečíme komunikáciu s vašimi veriteľmi alebo leasingovou spoločnosťou a z kúpnej ceny uhradíme vaše záväzky.

Nielenže uhradíme dohodnutú sumu za predaj rýchlo ale zabezpečíme aj všetky právne úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Vykupujeme všetky typy nehnuteľností najmä byty v osobnom vlastníctve, družstevné byty, rodinné domy, prevádzkové budovy, obchodné priestory, pozemky a pod.

V prípade záujmu zabezpečíme na protiúčet inú nehnuteľnosť prípadne motorové vozidlo.

tlač