Leasing

Finančný leasing je dlhodobý prenájom predmetu leasingu. Na obstaranie ľubovoľného predmetu leasingu nepotrebujete celú finančnú hotovosť. Stačí len malá investícia vo výške akontácie.

Počas doby nájmu je vlastníkom predmetu leasingu prenajímateľ. Po ukončení nájmu má nájomca právo na kúpu predmetu leasingu za vopred dohodnutú kúpnu cenu.

Leasing je rýchly a dostupný spôsob financovania, nie je administratívne tak náročný, ako bankový úver.

Leasingovú zmluvu je možné uzatvoriť do 24 hodín od podania žiadosti o financovanie.

Čo môže byť predmetom financovania

 • Osobné a úžitkové motorové vozidlá nové / jazdené
  • osobné motorové vozidlá
  • úžitkové motorové vozidlá
  • motocykle
 • Dopravná technika
  • ťahače
  • návesy a prívesy, cisterny
  • autobusy
  • autožeriavy
  • automiešačky a pod.
 • Stroje a zariadenia
  • poľnohospodárska technika
  • stroje a technologické zariadenia
 • Nehnuteľnosti
  • O možnostiach financovania konkrétnych nehnuteľností sa viac dozviete na našich kontaktných tel. číslach prípadne na obchodných miestach.
tlač