Úver so zabezpečením do 100 000 €

 • Prevádzkový bezúčelový úver so zabezpečením je určený hlavne pre fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle príslušných oprávnení na podnikateľskú činnosť.
 • Výška úveru je od 1.000,- € do 100.000,- €. Dobu splatnosti a výšku splátok prispôsobíme požiadavkám klienta.
 • Splacanie úveru môže byť rovnomernými mesačnými splátkami, v ktorých je zahrnutá istina aj príslušenstvo úveru, prípadne splácanie len splátky mesačného príslušenstva úveru so splatnosťou istiny pri poslednej splátke.
 • Počas celej doby splácania garantujeme nemennú mesačnú splátku. Úvery poskytujeme bezhotovostne na účet klienta do 48 hodín.

Potrebné doklady

Fyzické osoby – podnikatelia

 • občiansky preukaz + vodičský preukaz alebo cestovný pas
 • doklad pre overenie adresy sídla (doklad o zaplatení nájomného, SIPO, plyn, elektrina, mobilný telefón, výpis z účtu, ...)
 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • aktuálny list vlastníctva od nehnuteľnosti, prípadne technický preukaz od motorového vozidla
 • nadobúdacia zmluva (kúpno predajná, darovacia, dedičské konanie, kolaudačné rozhodnutie)

Právnické osoby

 • občiansky preukaz + vodičský preukaz alebo cestovný pas
 • doklad pre overenie adresy sídla spoločnosti (doklad o zaplatení nájomného, SIPO, plyn, elektrina, mobilný telefón, výpis z účtu, ...)
 • výpis z obchodného registra
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • aktuálny list vlastníctva od nehnuteľnosti, prípadne technický preukaz od motorového vozidla
 • nadobúdacia zmluva (kúpno predajná, darovacia, dedičské konanie, kolaudačné rozhodnutie)
tlač