Operatívny leasing

Operatívny leasing je klasický nájom veci. Ponúka možnosť financovať vozový park a jeho správu za pevne dohodnutú mesačnú splátku počas celého zmluvného obdobia. Operatívny leasing zjednodušuje účtovníctvo, keďže klient obdrží mesačne jednu faktúru. Podstatný rozdiel medzi týmto druhom leasingu a finančným leasingom je skutočnosť, že pri tomto druhu leasingu nedochádza k prechodu vlastníckeho práva na predmet leasingu na leasingového nájomcu, to znamená, že prenajatá vec po ukončení zmluvy zostáva naďalej majetkom prenajímateľa.

Výhody operatívneho leasingu

  • Operatívny leasing od nás predstavuje efektívne a pohodlné riešenie pre vaše podnikanie
  • na začiatku zákazník platí minimálnu akontáciu.
  • Ponúkame komplexné riadenie vozového parku, čo pre nájomcu znamená úsporu nákladov
  • Počas celého nájmu je vozidlo majetkom leasingovej spoločnosti, tak všetky starosti od samotného nákupu vozidla až po služby súvisiace s jeho prevádzkovaním vyriešime za vás.
tlač