Strojné zariadenia a technológie

  • Finančný leasing je určený pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov
  • doba lízingu 36-60 mesiacov
  • možnosť rovnomerného alebo zrýchleného leasingu
  • mesačné alebo štvrťročné splátky
  • 1. zvýšená splátka: 30% - 60% podľa Vašich požiadaviek
tlač