Riadne ukončenie leasingovej zmluvy

Vopred vás budeme písomne informovať o tom, že vaša zmluva končí a zároveň vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Pred predpokladaným termínom ukončenia leasingovej  zmluvy vám zašleme:

  1. všetky potrebné informácie k ukončeniu vašej zmluvy spolu s informáciou o nedoplatkoch, prípadne preplatkoch, 
  2. faktúru na uhradenie zostatkovej hodnoty (uvedenej v leasingovej zmluve) a administratívneho poplatku
  3. po vyrovnaní všetkých záväzkov vás vyzveme k podpísaniu kúpnej zmluvy
  4. podpisom kúpnej zmluvy sa stávate vlastníkom vozidla. Od nás obdržíte splnomocnenie na zmenu majiteľa vozidla potrebné pre políciu.

Následne navštívite príslušný úrad polície, ktorý si vo svojej evidencii zmení držiteľa vozidla (predtým nájomcu) na majiteľa, resp. zapíše nového majiteľa

tlač