Predčasné odkúpenie vozidla

  • Na základe vašej žiadosti bude vaša leasingová zmluva predčasne ukončená a vy môžete vaše vozidlo predčasne odkúpiť
  • K ukončeniu leasingovej zmluvy je potrebné uhradiť zvyšné leasingové splátky a zostatkovú hodnotu financovaného vozidla
  • V tejto súvislosti vám bude účtovaný poplatok za ukončenie leasingovej zmluvy, percentuálne odúročenie a finančná škoda z titulu daňových úprav
tlač