Odovzdanie vozidla leasingovej spoločnosti

  1. vozidlo môžete odovzdať lízingovej spoločnosti
  2. leasingová spoločnosť ho ponúkne na predaj
  3. po odpredaji vozidla Vám naša spoločnosť zašle finančné vysporiadanie, na základe ktorého vám bude vyplatený finančný rozdiel po odpočítaní finančných nákladov, ktoré vznikli v tejto súvislosti leasingovej spoločnosti
tlač