Chcem si upraviť predmet lízingu

Pod úpravou (technickým zhodnotením) vozidla rozumieme všetky prestavby predmetu zmluvy, resp. domontovanie jednoduchých doplnkov, ktoré sa dajú demontovať bez trvalého znehodnotenia. - napr. namontovanie ťažného zariadenia, klimatizácie, nadstavby, výmena motora, zmena farby, doinštalovanie súčiastok.

  • úprava predmetu leasingu je možná len po našom písomnom súhlase
  • o úpravu predmetu leasingu žiada leasingový nájomca vždy písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať: názov leasingového nájomcu - žiadateľa, číslo leasingovej zmluvy, predmet leasingu, popis úpravy, názov firmy, ktorá bude úpravu realizovať, predbežnú cenu úpravy a vyjadrenie, či pri úprave bude potrebná náhrada/výmena už existujúcich súčiastok
  • žiadosť o úpravu predmetu leasingu by mala byť našej spoločnosti doručená minimálne 7 pracovných dní pred dátumom, ku ktorému má byť úprava vykonaná. Bez písomného súhlasu nie je možné úpravu vykonať.
  • každú úpravu predmetu leasingu posudzuje a schvaľuje aj poisťovňa, v ktorej je predmet zmluvy poistený. V prípade potreby má príslušná poisťovňa právo určiť ako podmienku schválenia úpravy dopoistenie predmetu zmluvy.
  • Pripoistenie financovaného predmetu leasingu

Ak ste si počas doby trvania leasingovej zmluvy dokúpili do motorového vozidla dodatočnú výbavu (napr. autorádio, elektrónové kolesá, ťažné zariadenie, nadstavbu a pod.), ktorá nebola súčasťou vstupnej ceny do poistenia a chcete mať túto výbavu pripoistenú, naša spoločnosť vám to umožní aj v priebehu trvania leasingu za rovnakých podmienok, za akých máte poistené vaše vozidlo.

Pre pripoistenie je potrebné doručiť Žiadosť o pripoistenie a spolu s dokladom o kúpe danej výbavy zaslať na našu adresu

tlač